Author Archives: BaxKunst

  • 0

Jentsje Popma, Friese nestor met een museaal oeuvre

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa, er worden talloze initiatieven uitgevoerd met de nadruk op het thema ‘Mienskip’ en beeldende kunst. Het hele jaar presenteert een selectie Friese topkunstenaars zich tijdens PROJECT11 bij Bax Kunst in Sneek. De eerste van de elf exposities wordt ingericht met de kunstwerken van Jentsje Popma. De expositie met werken van hem is zeer bijzonder en een ware attractie voor Leeuwarden-Fryslân 2018, met uitsluitend werk van internationale uitstraling.

Jentsje Popma (Zwolle, 30 september 1921) volgde opleidingen aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam en de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij gaf in de jaren zeventig les aan Academie Minerva in Groningen. Enkele leerlingen van hem waren Gosse Dam, Lucas Klein en Douwe Elias.
Popma was als glazenier werkzaam tot 1968 en maakte glas in loodramen op diverse plaatsen in Friesland. Als beeldhouwer maakte hij diverse wandreliëfs en vrijstaand werk. Van zijn hand zijn vele beroemde beelden in de openbare ruimte in Friesland geplaatst. Ook maakte hij de buste van Anne Vondeling voor het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Eind jaren tachtig werd hij meer actief als schilder van met name landschappen. In 2007 ontving hij de Pommeranten Prijs.

In 2015 doneerde hij zijn atelier en al zijn kunstwerken aan Stifting Nijkleaster, die streeft naar een protestants klooster in Jorwert of omgeving. De inmiddels 96-jarige kunstenaar uit Leeuwarden had hierbij één doel: Het verkopen van de kunstwerken ten gunste van Nijkleaster. “Wij verbonden hier een tweede doel aan: het onder de aandacht brengen van het werk van Popma”, vertelt Jan Henk Hamoen, woordvoerder van Jentsje.

Expositie
Tijdens deze expositie zijn meerdere disciplines van de kunstenaar te zien. Het hoofddeel wordt ingenomen door geschilderde landschappen, die hij ‘en plein air’ maakte, want zo was naar zijn gevoel de ervaring van het landschap het meest intensief. De dijk neemt daarbij een prominente rol in. Over die dijk schreef hij eens: ‘Natuurrampen die jaren geleden door wetenschappers werden voorspeld worden nu, o.a. in de vorm van overstromingen, regelmatig door de nieuwsberichten vermeld. Als zeewering voor de lage landen is de dijk een zeer karakteristiek en monumentaal landschapsbeeld waaraan men steeds meer aandacht schenkt omdat men weet dat men er leeft bij de gratie van de dijk (Jentsje Popma, 2004).
Eén van de drijfveren achter het schilderen van die landschappen is niet alleen de schoonheid van het landschap, maar ook de bedreiging daarvan. Het menselijk ingrijpen heeft het leven in een weerbarstige natuur mogelijk gemaakt, maar is tegelijk een bedreiging voor de toekomst. Toch schildert Popma niet zijn verontrusting, maar het landschap zoals hij dat nu ervaart. Zijn werk is echter wel te lezen als een oproep om zuinig te zijn met de natuur en de open ruimte.

Fries Museum
De kunstwerken van Popma zijn al langere tijd een heet hangijzer. Er wordt al tijden gesuggereerd dat hij een expositie in het Fries Museum verdient. Ondanks groot respect voldoet Popma volgens de directie van het museum niet aan alle criteria, zoals het winnen van de Gerrit Benner kunstprijs en erkenning in het buitenland. Maar meerdere kunstkenners en kunstenaars zoals Douwe Elias en Jitse Sikkema maakten zich er al sterk voor om toch een expositie van de kunstenaar af te kunnen dwingen. “Er zou een uitzondering gemaakt moeten worden voor deze grootheid in de Friese kunst,” wenst galeriehouder Peter Bax.

De expositie duurt t/m 10 maart 2018. Op deze dag is tevens de finissage van de expositie.


  • 0

  • 0
Bax kunst Project11

  • 1

Toekomstige evenementen

  1. Expositie Werumeus Buning & Frans Ram

    december 4 @ 08:00 - december 29 @ 17:00

Yepp! This is just a design for your awesome website and i am m sure you gona love